Naše škola


Dvoupatrová budova se nachází uprostřed obce. Je obklopena zahradou, vybavenou dětskými zahradními hračkami a z části zastíněna velkým altánem pro hry a činnosti dětí. Velkou výhodou školy je dostupnost okolní přírody.

Současná a konečná kapacita školy je 121 dětí. Děti jsou rozděleny do šesti tříd. Součástí školy je školní jídelna o kapacitě 121 dětí.


Náš cíl


Šťastné a spokojené dítě

Dobrá spolupráce s rodiči založená na vzájemné důvěře

rozvoj osobnosti

Rozvoj osobnosti dítěte pohybovými, estetickými aktivitami, hrou, prožitkovým učením s respektováním jeho individuálních potřeb a možností pro jeho další životní a vzdělávací cestu

klicove kompetence

Veškeré činnosti orientovat k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání

okolí

Vytvářet příznivé klima školy a její součinnosti s okolím

Zvýšit efektivitu a alternativnost pedagogické a řídící práce v praxi, formou odborně zpracovaných třídních vzdělávacích programů a formou stálé evaluace

Podporovat duch partnerství a kooperace

Ve všech třídách je výchovně vzdělávací proces zajištěn kvalifikovanými učitelkami. Metody a formy výchovně vzdělávací činnosti jsou koncipovány tak, aby byly důsledně vázány na individuální možnosti a potřeby jednotlivých dětí, včetně potřeb specifických a s ohledem na bezpečnost dětí. Pravidelné studium k prohlubování odborné kvalifikace u učitelek zajišťuje jejich další profesní a profesionální růst.

Jak naplňujeme naše cíle můžete zhodnotit v našem evaluačním dotazníku. Děkujeme.


Historie2020

Současná a konečná kapacita školy je 121 dětí. Děti jsou rozděleny do šesti tříd. Součástí školy je školní jídelna.

2012

Ve školním roce 2012/2013 investovala obec do nástavby školy, aby mohla být kapacita školy ještě navýšena. Škola se k 3.1. 2013 rozšířila o jednu třídu s kapacitou 21 dětí.

2005

Ve školním roce 2005/06 se kapacita školy navýšila přestavbou bytu školníka na třídu mateřské školy na počet 100 dětí. Mateřská škola se stala pětitřídní.

1982 ~ 2004

Rozvojem obce se stala kapacita školy nedostačující. Stavebními a protipožárními opatřeními vznikla škola čtyřtřídní s kapacitou 80 dětí.

1981

Škola byla postavena v roce 1981 jako dvoutřídní s kapacitou 60 dětí.