Pedagogický sbor


Střední pedagogická škola v Nové Pace
- učitelství mateřských škol - kvalifikovaná učitelka
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka v Praze
- zaměření zpěv a umělecko-pedagogická příprava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
- obor Učitelství pro mateřské školy
 • dlouholetá praxe s dětmi předškolního i školního věku
 • preventista řečové výchovy
 • vedení kroužku výuky na foukací harmoničky
 • hudební aktivity - prezentace školy na veřejnosti
 • správce webových stránek školy
 • pisatelka do Čerčanského zpravodaje
Střední pedagogická škola v Čáslavi
- učitelství mateřských škol - kvalifikovaná učitelka
 • dlouholetá praxe s dětmi předškolního věku
 • koordinátor logopedické prevence s dlouholetou praxí  
 • preventista řečové výchovy - vedení kroužku logopedické prevence 
 • výtvarné aktivity a keramika 
 • pisatelka do Čerčanského zpravodaje
Střední pedagogická škola v Kroměříži
- učitelství mateřských škol - kvalifikovaná učitelka. 
 • dlouholetá praxe s dětmi předškolního věku
 • prevence patologických jevů naší školy
 • preventista řečové výchovy
 • plánování kulturních programů školy

 

Univerzita Karlova Praha
- Specializace v oboru pedagogiky a psychologie
 • edukační činnosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
 • preventista řečové výchovy
 • hravá angličtina ve školce
 • terapeut Metody dobrého startu
 • pisatelka do Čerčanského zpravodaje
Střední pedagogická škola v Berouně
- učitelství mateřských škol - kvalifikovaná učitelka
 • dlouholetá praxe s dětmi předškolního věku
 • preventista řečové výchovy
 • koordinátorka enviromentální výchovy
 • cvičení s overbally, aerobic a pohyb s hudbou
 • hudební aktivity
Pedagogická fakuta UK Praha
- obor Učitelství pro mateřské školy - kvalifikovaná učitelka
 • 5 let praxe v oboru
 • hravá angličtina ve školce
 • tvořivé a hudební aktivity s dětmi
Středoškolské vzdělání
Předškolní a mimoškolní pedagogika - pomaturitní dvouleté studium - kvalifikovaná učitelka
 • sociální cítění
 • praxe v oboru asistent pedagoga
 • hledání nových postupů při práci s dětmi
Střední pedagogická škola v Litoměřicích
- učitelství mateřských škol - kvalifikovaná učitelka
 • dlouholetá praxe s dětmi předškolního věku
 • preventista řečové výchovy
 • hravá angličtina ve školce
 • výtvarné aktivity a fotografování
Střední pedagogická škola Futurum s.r.o.
– učitelství mateřských škol - kvalifikovaná učitelka
 • začínající učitelka u dětí předškolního věku
 • empatický a kamarádský vztah k dětem
 • rozvíjení sportovních a tvořivých aktivit
Střední pedagogická škola
- učitelství mateřských škol - kvalifikovaná učitelka
 • dlouholetá praxe s dětmi předškolního věku
 • tvořivé a výtvarné činnosti
 • hudební aktivity s dětmi
 • citlivý a chápající přístup k dětem
Pedagogický asistent - Kvalifikační kurz v oboru pedagogický asistent.
Vyučena.
 • estetické cítění
 • radost a ochota při práci s dětmi vyžadujícími individuální přístup
 • empatický přístup a profesionalita v práci s dětmi s podpůrnými opatřeními

Pedagogický asistent

 Vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Studium předškolní pedagogiky (9/2019 - 6/2020). 
 • empatická, individuální práce s dětmi
 • schopnost naladění se na dítě a jeho cestu, kterou s nasazením podporuje a rozvíjí
 • hudební aktivity s dětmi - hra na kytaru

 

Pedagogický asistent

Středoškolské vzdělání. Studium předškolní pedagogiky (9/2019 - 6/2020).  
 • vstřícná a nakloněná všemu novému
 • komunikativní a veselá se zájmem o práci s dětmi
 • tvořivé aktivity s dětmi - keramika

Školní asistent v rámci projektu OPVVV  a recepční

Střední pedagogická škola Futurum s.r.o.

 
 • začínající pracovnice v oboru 
 • komunikativní a veselá se zájmem o práci s dětmi
 • zajímající se o připravenost předškolních dětí na vstup do ZŠ
 • jako odpolední recepční je (v pondělí a v úterý) oporou u docházkového systému